Home

AMKA is niet zomaar een dienstverlener of adviesbureau. Bij AMKA gaan we er van uit dat het zelfs voor goed opgeleide mensen bijna onmogelijk is om in de hedendaagse samenleving tot een juiste beslissingen kunnen komen. De samenleving lijkt steeds meer op een technocratie waar wetenschappelijk bedrijfsvoering en de kosten-batenanalyse de boventoon voert en sociale aspecten het onderspit lijken te delven. In een maatschappij waar de berichtgeving via internet als betrouwbaarste bron wordt gezien en waar de grote tech-bedrijven meer macht lijken te hebben dan overheden is een toekomstzekere bedrijfsvoering een grote uitdaging geworeden.

AMKA kan helpen de juiste richting te bepalen. Door een gezonde dosis boerenverstand te combineren met een brede kennis op het gebied van automatisering en wet & regelgeving kunnen er weer lijnen in uw organisatie worden uitgezet en is een stip op de horizon weer een haalbaar doel in de nabij toekomst. We helpen met reƫle vergichten i.p.v. niet te realiseren dromen.