Adviezen

Binnen AMKA is er veel expertise op het het gebied waar de private sector en de overheid samenkomen. Dit kan zijn op het gebied van ruimtelijke ordening maar ook rond maatschapplijke thema’s als ouderenzorg en participatie. Enerzijds is expertise nodig,  anderzijds zijn er de netwerken, de contacten en heel veel ervaring. Bij AMKA weten ze je te wijzen op de valkuilen in projecten en de wet- en regelgeving die er vaak bij komt kijken. We begeleiden geen aanbestedingen maar we adviseren wel over aanbesteden en waar je goede partners kan vinden. Bij AMKA weten ze ook hoe je de politiek bereikt en hoe je het gesprek aan gaat met de beleidsambtenaren van een gemeentelijke of provinciale afdeling. Vele ondernemers zijn doeners en gaan recht op hun doel af. Soms werkt dat maar het is niet in alle gevallen de juiste strategie. Begeleiding nodig?

Voor ruimtelijke ordening, landschapsinrichting en bouwprojecten 0519 – 222343

Voor het sociaal domein en maatschappelijke vraagstukken 0511 – 432382